نمونه تصاویر ترموگرافی (تصاویر حرارتی) - تجهیزات الکتریکی

 اتصالات الکتریکی معیوب، منجر به افزایش مقاومت الکتریکی در برابر جریان و در نتیجه ایجاد حرارت می شوند. شدت مسأله با توجه به اختلاف دمای ایجاد شده تعیین می گردد. برخی از عیوب اتصالات الکتریکی عبارتند از: لقی اتصال (looseness)، اکسیده شدن و ... .

عبور جریان الکتریکی اضافی از یک هادی، منجر به افزایش دمای آن در مقایسه با هادیهای مشابه می شود.

عدم کارکرد صحیح سیستم خنک کاری یک ترانس قدرت، منجر به دفع ناکامل حرارت شده و می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری شود.

 

در جدول زیر نمونه های مختلفی از تصاویر حرارتی مربوط به تجهیزات الکتریکی را مشاهده می کنید:

 

 شرح تصویر حرارتی تصویر معمولی
تصویر اول:
 
اتصال معیوب در یک پانل الکتریکی
تصویر دوم:
 
وجود اشکال در بخش فیوزهای یک تابلو
   
تصویر سوم:
 
اتصال معیوب مربوط به یک بریکر
   
 
تصویر چهارم:
 
وجود هات اسپات در قسمت تاسیسات برق یک ساختمان
   
تصویر پنجم:
 
اتصال معیوب باس بار
   
تصویر ششم:
 
اتصال معیوب
در مدار کنترل یک تابلو
   
تصویر هفتم:
 
وجود هات اسپات در یکی از اتصالات ترانس
   
تصویر هشتم:
 
اشکال از ناحیه نقطه صفر  یک ترانس
   

 

 

جستجو در سایت

ورود به سایت

حامیان سایت

اخبار

دوره‌های آموزشی

سمینارها و کنفرانسها

لینکها

آمار کلی بازدید کنندگان