معرفی بخش استانداردها

در این بخش مروری بر استانداردهای مهم و کاربردی در زمینه های مرتبط با نت پیش بینانه / پیش گویانه و تکنیکهای مراقبت وضعیت خواهیم داشت.

برای مثال استانداردهای مرتبط با مقادیر مجاز ارتعاشات، مقادیر مجاز تستهای روغن، مقادیر مجاز تستهای الکتریکی و ... و نیز استانداردهای کلی در زمینه تدوین و پیاده سازی برنامه های  CM که توسط ارگانهای ملی و بین المللی همچون ISO، IEEE، IEC، ASTM و ... منتشر شده اند، موضوع این بخش خواهند بود.

 

استانداردهای مرتبط با موضوع ارتعاشات:

جستجو در سایت

ورود به سایت

حامیان سایت

اخبار

دوره‌های آموزشی

سمینارها و کنفرانسها

لینکها

آمار کلی بازدید کنندگان