معرفی مجله هوش مصنوعی

موضوع نگهداری و تعمیرات و از جمله بحث نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و مراقبت وضعیت در واحدهای صنعتی، از جمله سرفصلهایی است که مجله هوش مصنوعی به آن می پردازد. برای آشنایی با این مجله مطالب زیر را ببینید:

 

جستجو در سایت

ورود به سایت

حامیان سایت

اخبار

دوره‌های آموزشی

سمینارها و کنفرانسها

لینکها

آمار کلی بازدید کنندگان